Κ7

Καθρέπτης με ένα ντουλάπι και εταζιέρα

Διαστάσεις

75Χ60 / 75Χ70 / 75Χ80 / 75Χ90 / 75Χ100 / 75Χ120