Κ9

Απλός καθρέπτης

Διαστάσεις

50Χ60 / 50Χ70 / 50Χ80 / 50Χ90 / 50Χ100 / 50Χ110 / 50Χ120