Κ1 (τρεις πόρτες)

Καθρέπτης κρυφοντούλαπο με τρεις (3) πόρτες

Διαστάσεις

60Χ80 / 60Χ90 / 60Χ100 / 60Χ110 / 60Χ120 / 60Χ130