Κ3

Καθρέπτης με πλάτη ξύλου

Διαστάσεις

60Χ60 / 60Χ70 / 60Χ80 / 60Χ90 / 60Χ100 / 60Χ110 / 60Χ120 / 60Χ130 / 60Χ140